Kontakt

  R.Š. plus, s.r.o.
Dubodiel 526
913 23 Dubodiel okr. Trenčín

tel:
tel/fax:

e-mail:

 

+421-903-778 201 ,

  0948 357 003

+421-32-659 60 12

SKLAD -Objednávky:  0911 544 142      drevoochrana@drevoochrana.sk

IČO:36349836
DIČ:36349836
IČ DPH:SK2022103380

    SKLAD – Objednávky 0911 544 142