Kontakt

  R.Š. plus, s.r.o.
Dubodiel 402
913 23 Dubodiel okr. Trenčín

tel:
tel/fax:

e-mail:

 

 

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

 

+421-903-778 201 ,

  0948 357 003

+421-32-659 60 12

SKLAD -Objednávky:  0911 544 142      drevoochrana@drevoochrana.sk

36349836
2022103380
SK2022103380

    SKLAD – Objednávky 0911 544 142