O firme

Firma Rhenocoll

Nemecká firma Rhenocoll patrí medzi najvýznamnejších výrobcov produktov pre povrchovú úpravu dreva. Ťažiskom výrobného programu sú vodou riediteľné lazúry, vosky,laky a lepidlá vhodné pre stavebné diely vystavené pôsobeniu poveternosti. Súčasťou sortimentu sú tiež interiérové laky a moridlá a tiež laky na plastové profily z tvrdeného PVC. Viac ako 77-ročné skúsenosti s výrobou náterových hmôt firma Rhenocoll zúročila pri prechode na nové ekologické, vodou riediteľné systémy povrchových úprav dreva.

Hlavným cieľom výskumu, ktorému firma venuje maximálnu pozornosť, je vývoj lazúr a farieb, ktoré vďaka svojim fyzikálno–chemickým vlastnostiam odolajú dlhodobej záťaži poveternostných vplyvov a umožnia tak tradičnému materiálu – drevu, zrovnateľnú životnosť s plastovými oknami.

Kvalitu lazúr a lakov dokladajú výsledky atestov podľa najnovších európskych noriem, ako napr. EN 927. Lazúry a laky Rhenocryll získali ohodnotenie stupňom Výborný pre povrchovú úpravu okien z dreva.

Rhenocoll je tiež významným inovátorom a priekopníkom v používaní nových technológií pre povrchové úpravy stavebno-technických dielov. V Konkene pri Kaiserlsauterne vybudovala firma Rhenocoll unikátne centrum pre povrchové úpravy, ktoré sa radí medzi najmodernejšie tohto druhu v Nemecku.

Rhenocoll je významným hráčom na svetovom trhu. Svoje zastúpenie má v mnoho krajinách Európy, Ázie, Afriky i Ameriky.

Firma R.Š. plus, s.r.o. je dovozcom produktov firmy Rhenocoll pre zákazníkov na slovenskom trhu.