O firme

Firma Rhenocoll

Nemecká firma Rhenocoll patrí medzi najvýznamnejších výrobcov produktov pre povrchovú úpravu dreva. Ťažiskom výrobného programu sú vodou riediteľné lazúry, laky a lepidlá vhodné pre stavebné diely vystavené pôsobeniu poveternosti. Súčasťou sortimentu sú tiež interiérové laky a moridlá a tiež laky na plastové profily z tvrdeného PVC. Viac ako 50-ročné skúsenosti s výrobou náterových hmôt firma Rhenocoll zúročila pri prechode na nové ekologické, vodou riediteľné systémy lakov.

Hlavným cieľom výskumu, ktorému firma venuje maximálnu pozornosť, je vývoj lakov, ktoré vďaka svojim fyzikálno–chemickým vlastnostiam odolajú dlhodobej záťaži poveternosti a umožnia tak tradičnému materiálu – drevu, zrovnateľnú životnost s plastovými oknami.

Kvalitu lazúr a lakov dokladajú výsledky atestov podľa najnovších európskych noriem, ako napr. EN 927. Lazúry a laky Rhenocryl získali ohodnotenie stupňom Výborný pre povrchovú úpravu okien z dreva.

Rhenocoll je tiež významným inovátorom a priekopníkom v používaní nových technológií pre povrchové úpravy stavebno-technických dielov. V Konkene pri Kaiserlsauterne vybudovala firma Rhenocoll unikátne centrum pre povrchové úpravy, ktoré sa radí medzi najmodernejšie tohto druhu v Nemecku.

Rhenocoll je významným hráčom na svetovom trhu. Svoje zastúpenie má v mnoho krajinách Európy, Ázie, Afriky i Ameriky.

Firma R.Š. plus, s.r.o. je dovozcom produktov firmy Rhenocoll pre zákazníkov na slovenskom trhu.