Rhenocoll

Drevo je materiál, ktorý nás spája s prírodou od dávnych dôb až do dnešných čias. Je len požiadavkou doby ošetrovať, chrániť ho a predĺžiť jeho životnosť.

Pre ochranu dreva prinášame zákazníkom riešenie prostredníctvom produktov renomovanej nemeckej firmy Rhenocoll.

Filozofiou firmy R.Š. Plus, s.r.o. je zabezpečiť 100%-né fungovanie dodávok najkvalitnejších materiálov do 24 hodín k zákazníkom, tak aby sa klienti mohli plne a nerušene venovať svojmu podnikaniu.