Základné pravidlá a rady pri ochrane dreva a náteroch

Drevo ako stavebný materiál má vo vzťahu k životnému prostrediu výbornú kladnú bilanciu.

Drevo je prírodný (živý) materiál, ktorý sa bez vhodnej ochrany pred poveternostnými vplymi relatívne dosť rýchlo degraduje (dážď, vlhkosť, UV-žiarenie, biotický škodci, drevokazné huby, hmyz…) Preto je drevo všeobecne, pokiaľ sa nejedná o mimoriadne trvanlivé dreviny ako napríklad ( Teak, agát, dub) potrebné chrániť pred týmito súčiniteľmi. Podľa toho kde je použité, je potrebné voliť i chemickú ochranu, pokiaľ sa jedná o triedy ohrozenia dreva 2-4. Pokiaľ sa jedná o interiér s triedou ohrozenia 1, je vhodné zvoliť ochranu lazúrou, olejom, voskom bez obsahu biocídných účinných látok.

Triedy ohrozenia dreva:

Trieda 1: stabilná vlhkosť nepresahujúca 20%
Trieda 2: vlhkosť vyššia ako 20% bez priameho pôsobenia dažďa ako napr. krovy, strešné konštrukcie…
Trieda 3: vlhkosť vyššia ako 20% za pôsobenia dažďa, UV-žiarenia ako napr.ploty, drevostavby, drevený šindel, exteriér…
Trieda 4: vlhkosť stále prevyšujúca 20% kontakt so zemou, sladkou vodou, ako napr. kvetináče, stĺpy, palisády…
Trieda 5: vlhlosť stále prevyšujúca 20% kontakt s morskou vodou.

Všeobecne platí, že drevo pred povrchovou úpravou by malo mať vlhkosť pod 15-20% v závislosti od druhu dreviny. Podla triedy ohrozenia volíme, či sa bude impregnovať základným náterom s obsahom biocídnych účinných látok. Pri triedach 2-3 je to bezpodmienečne potrebné. Pri triede ohrozenia 4 je nevyhnutné, aby bolo drevo impregnované tlakovo-vákuovou metódou. Nedá sa nespomenúť že kontrolné farby nemajú žiadnu účinnosť žiaden vplyv na kvalitu impregnácie a pre-impregnovanosť a je to len vonkajší znak toho že bolo drevo neakým spôsobom ošetrovené.To znamená keď je stavebné rezivo napr. tmavo zelené, nie je podmienkou že je aj kvalitne impregnované.( Impregnácia s pridaním farieb atď…) Pred samotným vykonaním náteru dbáme na to, aby bol povrch únosný, zbavený nečistôt, prachu a mastnôt… Dobre je pokiaľ bol povrch brúsený lepší estetický výsledok povrchovej úpravy. Pri nátere dbáme na to, aby bola teplota vyššia ako +10°C (drevo, okolie, náterová hmota). Takisto je vhodné, ba až priamo nevyhnutné, zabrániť prístupu vlhkosti, vody cez priečne kapilárne rezy napr. zrezaním pod uhlom, ošetrením prípravkom ( Impralan- uzatvárač rezu). Významne tým predĺžite životnosť dreva ako aj povrchovej úpravy. Pri predĺžení životnosti dreva je nevyhnutné myslieť na vhodné konštrukčné riešenia ako napr. stojany, oddeliť drevo od kontaktu so zemou atď…

Pre vzhľad a konečný efekt povrchovej úpravy je taktiež vhodné použiť medzi nátermi ľahký medzibrus napr. brusivom zrnitosti 200-240. Veľmi dôležitý pre konečný efekt je použitý štetec!! Pre mnohých je to nepodstatný detail, ale faktor ktorý údáva z 50%-60% kvalitu a vzhľad povrchovej úprave. Máme praxou overené z desiatich typov štetcov je veľká časť nevyhovujúcich.